Sfântul și Dreptul Simeon – mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru primirea unei a doua șanse

Minuni - Vindecări - Vedenii

Sfântul și Dreptul Simeon – mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru primirea unei a doua șanse

    • Sfântul și Dreptul Simeon
      Sfântul și Dreptul Simeon – mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru primirea unei a doua șanse / Foto: Oana Nechifor

      Sfântul și Dreptul Simeon – mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru primirea unei a doua șanse / Foto: Oana Nechifor

În visul său, Sfântul Nicolae l-a sfătuit pe Petru să-și continue rugăciunea, iar ca mijlocitor să-l aibă și pe Sfântul Simeon, Primitorul Domnului, căci acesta se bucură de multă cinste înaintea Domnului, fiind alături de tronul lui Dumnezeu împreună cu Sfânta Fecioară și cu Sfântul Ioan Botezătorul.

Cât de mare este cinstea dată în Ceruri Sfântului Simeon, Primitorul de Dumnezeu, care a ținut în brațele sale pe Mântuitorul lumii, ni se arată clar în momentul relatat în viața Sfântului Petru Atonitul, prăznuit pe 12 iunie. Călugărul Petru din Muntele Athos, de neam grec, a trăit în Constantinopol, fiind comandant în armata imperială. În anul 667, fiind trimis la război în Siria, Petru a fost luat prizonier și închis într-o fortăreață din orașul Samaria, pe râul Eufrat.

El a fost întemnițat pentru o lungă perioadă de timp, meditând la păcatele sale, care i-au adus pedeapsa lui Dumnezeu. Petru și-a amintit atunci că, în urmă cu ceva timp, a intenționat să părăsească lumea și să se călugărească, însă nu a făcut așa. A început să țină post aspru, rugându-se din inimă Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, pentru a mijloci înaintea lui Dumnezeu să fie eliberat din închisoare, urmând să își dedice restul vieții lui Dumnezeu. În urma rugăciunilor sale, i-a apărut în vis Sfântul Nicolae, zicându-i că mijlocește pentru el înaintea lui Dumnezeu, însă Dumnezeu întârzie eliberarea lui pentru că a mai promis o dată înaintea Lui cele zise de Petru, iar promisiunea nu a fost respectată. În visul său, Sfântul Nicolae l-a sfătuit pe Petru să-și continue rugăciunea, iar ca mijlocitor să-l aibă și pe Sfântul Simeon, Primitorul Domnului, căci acesta se bucură de multă cinste înaintea Domnului, fiind alături de tronul lui Dumnezeu împreună cu Sfânta Fecioară și cu Sfântul Ioan Botezătorul.

Petru a ascultat sfatul Sfântului Nicolae. Deșteptându-se din somn, iarăşi a început să se roage și a ținut post aspru, chemând şi pe Sfântul Simeon, primitorul de Dumnezeu, ca şi pe Sfântul Nicolae în ajutor. Din nou, Sfântul Nicolae i-a apărut, împreună cu Sfântul Simeon, dar nu în vis, ci în realitate.

Petru, ridicându-și ochii, l-a văzut pe Sfântul Simeon, minunat la vedere, cinstit la chip şi îmbrăcat în veșmintele preoţiei Legii vechi, având în mâini un toiag de aur. Petru, văzându-l pe acesta, s-a înspăimântat, iar Sfântul Simeon a zis către el: „Tu eşti cel care rogi pe fratele Nicolae să te elibereze din legături şi din această temniţă?”. Iar el, abia putând să-şi deschidă gura de frică, a răspuns: „Eu sunt, o, plăcutule al lui Dumnezeu, pe care te-am câștigat şi pe tine ca mijlocitor către Dumnezeu”. Sfântul Simeon i-a zis: „Dar vei împlini făgăduinţa ta, ca să te faci monah şi să vieţuieşti în fapte bune?”.

Petru a răspuns: „Da, stăpâne, ajutându-mi Dumnezeu, o voi împlini”. Iar sfântul i-a zis: „Dacă făgăduieşti că vei face aşa, să ieşi acum de aici şi să mergi unde vei dori”. Atunci, Petru a arătat sfântului picioarele sale cele legate în lanțuri, iar Sfântul Simeon s-a atins cu toiagul de lanțuri şi imediat ele s-au topit, ca ceara în faţa focului. Petru s-a ridicat în picioare şi, văzând temniţa deschisă, a ieșit afară, mergând după Sfântul Simeon și Sfântul Nicolae şi, astfel, a ieșit din cetate. Apoi, Sfântul Simeon, încredințându-l spre pază Sfântului Nicolae, s-a dus. 

Petru a călătorit spre Roma, pentru a primi tunderea în monahism la mormântul Sfântului Petru. Aici a fost tuns monah de către episcopul Romei, căci el primise înștiințare în vis de la Sfântul Nicolae, care i-a povestit pocăința fostului prizonier, poruncindu-i să-l facă monah.