Sfântul Duh în viaţa Bisericii

Cuvinte duhovnicești

Sfântul Duh în viaţa Bisericii

    • Sfântul Duh în viaţa Bisericii
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

În fapt, după ce a prefăcut Sfintele Daruri, Sfântul Duh îi preface şi pe cei ce se împărtăşesc din acestea. “Cerem trimiterea Sfântului Duh, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, căci în general Duhul preschimbă tot ceea ce atinge”. 

În fapt, după ce a prefăcut Sfintele Daruri, Sfântul Duh îi preface şi pe cei ce se împărtăşesc din acestea. “Cerem trimiterea Sfântului Duh, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, căci în general Duhul preschimbă tot ceea ce atinge”. El preschimbă făcându-ne sensibili pentru Dumnezeu, sfinţind şi îndumnezeind, căci El pune persoana umană în relaţie de iubire cu Treimea şi deci cu ceilalţi credincioşi. Duhul este Persoana a Treia în Care primele Două se întâlnesc în plenitudinea iubirii dincolo de orice separaţie. În Duhul lui Hristos se realizează depăşirea universală a separaţiei apărute ca urmare a păcatului originar.

Prin rolul acordat Persoanei divine a Duhului în sensibilizarea credincioşilor faţă de Dumnezeu printr-o rugăciune solidară şi o responsabilitate reciprocă, Biserica Ortodoxă are imense posibilităţi de a dezvolta viaţa în comuniune.

În Liturghia euharistică comunitatea ortodoxă recunoaşte că Trupul Domnului, în care Duhul transformă pâinea, “se frânge pentru toţi” şi că Sângele său, în care acelaşi Duh al iubirii transformă vinul, “se varsă pentru toţi”.

Trupul şi Sângele lui Hristos sunt mijlocul şi hrana iubirii dintre toţi şi pentru toţi, pentru că Duhul este prezent în ele.

(Pr. Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 109)

Citește despre: