Sfântul Proroc Moise – drumul spre sfințenie

Vieţile Sfinţilor

Sfântul Proroc Moise – drumul spre sfințenie

    • Sfântul Proroc Moise – drumul spre sfințenie
      Sfântul Proroc Moise – drumul spre sfințenie

      Sfântul Proroc Moise – drumul spre sfințenie

Cunoscut ca fiind cel care a trecut Marea Roșie împreună cu evreii, învățându-i Legea, Sfântul Moise a murit după ce Domnul S-a mâniat pentru cârtirea și nerecunoștința acelora.

Născut în Egipt și crescut de către fiica lui Faraon, Sfântul Moise a fugit în Madiam, după ce a ucis un bărbat egiptean care lovise un evreu. Arătându-i-Se Domnul în para rugului nemistuit, s-a pogorât la Egipt pentru a-i cere lui Faraon să-i elibereze pe evreii care doreau să aducă jertfă Domnului. Întrucât acesta s-a împotrivit, Sfântul Moise a luat poporul și l-a învățat, trecându-l Marea Roșie. Dar pentru că a grăit împotrivă, Domnul S-a mâniat, iar Sfântul Moise a murit, suindu-se în munte.