Suntem întru Dumnezeu?

Cuvinte duhovnicești

Suntem întru Dumnezeu?

    • Suntem întru Dumnezeu?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

„Prin aceasta, cunoaștem că suntem întru El. Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, și el așa să umble” (I Ioan 2, 6).

Numai ajutându-ne unii pe alții, alipindu-ne prin fapte de iubire și dobândind toată cuviința vieții omenești, spunem că suntem în Dumnezeu.

Și martor ne este Ioan, care zice: „Prin aceasta, cunoaștem că suntem întru El. Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, și el așa să umble” (I Ioan 2, 6).

(Sfântul Chiril al Alexandriei, „Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan”, Cartea a Noua, Capitol unic, în: PSB, vol. 41, pp. 869-870)