Trupul şi sângele nu pot moșteni Împărăţia lui Dumnezeu

Cuvinte duhovnicești

Trupul şi sângele nu pot moșteni Împărăţia lui Dumnezeu

    • Trupul şi sângele nu pot moșteni Împărăţia lui Dumnezeu
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Pentru a primi Împărăţia, este nevoie să te lipseşti de trup şi de sânge, adică să te statorniceşti într-un astfel de fel de viaţă, de parcă trupul şi sângele nici nu ar exista. Aici se ajunge prin desăvârşita lepădare de faptele trupului şi ale sângelui.

„Trupul şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu” (I Corinteni 15, 50). Prin urmare, pentru a primi Împărăţia, este nevoie să te lipseşti de trup şi de sânge, adică să te statorniceşti într-un astfel de fel de viaţă, de parcă trupul şi sângele nici nu ar exista. Aici se ajunge prin desăvârşita lepădare de faptele trupului şi ale sângelui. „Faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora”. Înşirând toate acestea, Apostolul adaugă: „Vă spun dinainte, precum şi mai înainte v-am spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (Galateni 5, 19-21). Cel ce are urechi de auzit să audă!

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura Sophia, București, pp. 50-51)