Turnul Mănăstirii Decani din Serbia

Locuri de pelerinaj

Turnul Mănăstirii Decani din Serbia

    • Turnul Mănăstirii Decani din Serbia
      Turnul Mănăstirii Decani din Serbia / Foto: Stankovic Milomir

      Turnul Mănăstirii Decani din Serbia / Foto: Stankovic Milomir

Astăzi, Mănăstirea Decani nu mai este străjuită de niciun turn. Tot ce a rămas din turnul de apărare multi-etajat de la intrare este doar parterul.

În 1926 a fost pus un nou acoperiş turnului, iar o poartă din fier a înlocuit vechea poartă din lemn de la intrare. Înălţimea şi organizarea internă a celorlalte turnuri cunoscute ale mănăstirii sugerează faptul că turnul de intrare de la Decani trebuie să fi avut cel puţin trei etaje – în afară de parterul ce are nouă metri înălţime.

Surse scrise istorisesc că în această clădire impunătoare a complexului mănăstiresc se afla un paraclis închinat Sfântului Gheorghe, iar deasupra acestuia era clopotniţa dăruită cu clopote „frumos cântătoare”. De la clopotniţele celorlalte mănăstiri putem trage concluzia că etajele superioare erau folosite pentru bibliotecă, pentru depozitarea obiectelor de cult în caz de pericol sau chilii în care se retrăgeau cei mai îmbunătăţiţi călugări.