Mănăstirea Malevi ‒ Grecia

Locuri de pelerinaj

Mănăstirea Malevi ‒ Grecia

  • Biserica veche a Mănăstirii Malevi
   Biserica veche a Mănăstirii Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Biserica veche a Mănăstirii Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Icoana Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Malevi
   Icoana Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Icoana Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Biserica nouă a Mănăstirii Malevi
   Biserica nouă a Mănăstirii Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Biserica nouă a Mănăstirii Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Biserica nouă a Mănăstirii Malevi
   Biserica nouă a Mănăstirii Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Biserica nouă a Mănăstirii Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Mănăstirea Malevi ‒ Grecia
   Mănăstirea Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Mănăstirea Malevi / Foto: Pr. Silviu Cluci

Mănăstirea Malevi din Peloponez, închinată Adormirii Maicii Domnului, este aşezată la poalele Muntelui Parnon, deasupra satului Aghios Petros din Munţii Malevos. Mănăstirea aceasta este vestită mai cu seamă pentru icoana ei făcătoare de minuni înfăţişând Adormirea Maicii Domnului. La începutul lunii martie 1964, icoana a început să răspândească o mireasmă dulce care a învăluit mănăstirea vreme de 20 de zile.

Primele mărturii despre existenţa acestei mănăstiri datează din anul 717 d. Hr., Malevi fiind una dintre cele 70 de mănăstiri şi aşezăminte monahale ale zonei. Muntele Parnona a fost socotit adesea un „al doilea Sfânt Munte”, pentru că aici, sub domnia lui Constantin Pogonatul (668-685), au fost transmutaţi locuitori creştinaţi de la Athos, dar şi pentru că nici un alt munte nu avea aşa de multe mănăstiri.

Începuturile vieţii monahale pe muntele Parnon

La început, mănăstirea era zidită în locul numit „Kanali”, aproape de vârful Malevos. Din cauza condiţiilor grele de vieţuire, în anul 1116 mănăstirea a fost mutată pe actualul amplasament în urma unei minuni a Maicii Domnului. Icoana Adormirii Maicii Domnului a dispărut din vechea mănăstire şi s-a arătat iarăşi într-un tufiş de pe locul mănăstirii de astăzi, înconjurată de o lumină neobişnuită. Icoana a fost dusă înapoi în vechea mănăstire, dar s-a întors de mai multe ori pe locul cel nou, până ce oamenii au înţeles în cele din urmă că era voia lui Dumnezeu ca mănăstirea să fie mutată mai jos.

În anul 1320, împăratul Andronic al II-lea Paleologul (1282-1328) emitea un decret de împroprietărire către stareţul unei mănăstiri din Mystras, Mănăstirea Malevi de astăzi. Tot în această perioadă a fost ferecată în argint vestita icoană a Adormirii Maicii Domnului din mănăstire, având inscripţionat anul 1362.

Sfântul Nil, Izvorâtorul de Mir

Figura cea mai cunoscută din cronicile mănăstirii este cea a Sfântului Nil, Izvorâtorul de Mir, care a venit la mănăstire în anul 1601, împreună cu unchiul lui, ieromonahul Makarios Tertsakios de la Mănăstirea Aghios Petros din apropiere. Primind la botez numele Nicolae, băiatul a luat la tunderea în monahism numele de Nil şi mai târziu a fost rânduit preot. Cuviosul Nil se îndeletnicea cu pictarea icoanelor. Până astăzi, în trapeza Mănăstirii Malevi se păstrează icoana pictată pe amândouă feţele în care sunt reprezentate Învierea lui Hristos şi Adormirea Maicii Domnului, icoană pictată de tânărul Nil.

În anul 1615, Cuviosul Nil şi unchiul său au plecat în Muntele Athos, iar după moartea unchiului, Sfântul Nil a vieţuit acolo ca pustnic într-o peşteră. După moartea sa, moaştele sfântului au revărsat vreme de zeci de ani un izvor nesecat de mir.

În anul 1969, odată cu ridicarea unui paraclis în cinstea sfântului, Marea Lavră a dăruit mănăstirii un fragment din moaștele Sfântului Nil.

Revoluţia greacă şi închiderea mănăstirii

Mănăstirea a fost distrusă în luptele dintre greci şi turci în ziua de 8 mai a anului 1786. Însă, din anul 1809, mănăstirea cunoaşte o renaştere materială şi duhovnicească în timpul stăreţiei ieromonahului Calinic Tsamouris.

Din anul 1821, Mănăstirea Malevi a slujit ca spital de răniţi pentru revoluţionarii greci, iar stareţul Calinic, cunoscut ca tămăduitor, lucra la îngrijirea rănilor. Mai târziu, în timpul unei mari epidemii de tuberculoză, monahii s-au îngrijit de bolnavii care se retrăgeau aici, nădăjduind să se vindece în aerul curat şi uscat.

În anul 1825, în acţiunea de înăbuşire a tentativei de eliberare începute în Peloponez, mănăstirea a fost arsă de Ibrahim Paşa, iar monahii s-au împuţinat. Cu o obşte de doar şase monahi, Mănăstirea Malevi s-a închis în anul 1834.

Renaşterea aşezământului

În războiul civil care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial, clădirile mănăstirii au căzut în ruină.

În anul 1949, aşezământul a fost reactivat ca mănăstire de maici. Mănăstirea de la Malevi a fost refăcută în timpul stareţelor Anthusa, Agnes şi Parthenia. Pe când ridicau iarăşi din temelii una dintre clădiri, maicile au găsit o sticlă cu agheasmă lăsată acolo de monahi cu sute de ani în urmă, atunci când au aşezat piatra de temelie a primei clădiri, iar apa era încă limpede.

Icoana Maicii Domnului Malevi

Mănăstirea aceasta este vestită mai cu seamă pentru icoana ei făcătoare de minuni înfăţişând Adormirea Maicii Domnului, numită „Maica Domnului Malevi”. Istoria icoanei nu este cunoscută prea bine, însă, la începutul lunii martie 1964, icoana a început să răspândească o mireasmă dulce care a învăluit mănăstirea vreme de 20 de zile.

Mănăstirea îşi prăznuieşte hramul la 23 august de Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului.

Date de contact

Adresă: Epar.Od. Tripolis - Paraliou Astrous, Moni Malevis 220 09, Grecia

Telefon: +30 27920 22 630

Program de vizitare: luni-sâmbătă între orele 10:00-13:00 și 16:00-18:00, iar duminica între orele 7:00-18:00.

(Foto) Mănăstirea Malevi – Grecia

(Video) Icoana Maicii Domnului de la Malevi, izvorâtoare de mir