Unde duce slava deșartă?

Cuvinte duhovnicești

Unde duce slava deșartă?

    • Unde duce slava deșartă?
      Unde duce slava deșartă?

      Unde duce slava deșartă?

Slava deșartă este cea dintâi fiică a mândriei și ea însăși are șapte odrasle: lauda de sine, fățărnicia, iscodirea de lucruri noi, pizma, neînvoirea, iubirea de ceartă și neascultarea.

Slava deșartă este cea dintâi fiică a mândriei și ea însăși are șapte odrasle:

Prima este lauda, adică lauda de sine pentru bunul neam, pentru conștiință, pentru averi și pentru altele ca acestea.

A doua odraslă este fățărnicia, adică prefăcătoria spre a se arăta omul că este mai îmbunătățit decât alții, și care este vinovată chiar dacă s-ar face pentru folosul cuiva.

A treia odraslă, iscodirea de lucruri noi, adică a vreunui meșteșug și a altor lucruri care fac pe oameni să se mire de iscusința ta.

A patra odraslă este pizma.

A cincea odraslă este neînvoirea.

A șasea odraslă este iubirea de ceartă.

A șaptea odraslă este neascultarea.

(Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicieO sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 301)