Iisus respecta legea

 Evanghelistul Ioan ne arată că Hristos nu dispreţuieşte Legea, ci o respectă cu multă cinste, precum şi tradițiile din preajma sărbătorii de Paște.

In. 12, 1) Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi.

Iisus a mers în Betania. El, nu a mers în Ierusalim, pentru că dacă ar fi apărut deodată în faţa evreilor, ar fi putut să le aprindă furia ci a lăsat ca zvonurile cum că este atât de aproape, să liniştească treptat asprimea furiei lor. El mănâncă cu Lazăr, reamintindu-le acelora care i-au văzut, de puterea Lui dumnezeiască. Şi spunându-ne nouă aceasta, evanghelistul ne arată că Hristos nu dispreţuieşte Legea. Acesta este şi motivul pentru care textul menţionează că a fost a şasea zi înainte de Paşti când trebuia ca mielul să fie cumpărat şi ţinut până la a patrusprezecea zi. Aceasta este ziua când mănâncă cu Lazăr şi prietenii săi, făcând aceasta poate pentru că nu era o obişnuinţă specifică legii, ci din veche tradiţie, ca evreii să aibă o mică adunare cu o zi înainte de luarea mielului, pentru ca, după ce mielul a fost dobândit, ei să se poată dedica, din acel moment până la sărbătoare, postului sau unei mai puţine cantităţi de mâncare şi curăţirii.

Domnul, prin urmare, este văzut a le fi dat multă cinste chiar şi acestor obiceiuri ale sărbătorii. Şi cu uimire, evanghelistul spune că cel care a fost patru zile mort, a mâncat cu Hristos, pentru a ne reaminti de puterea Sa dumnezeiască și adaugă că Marta, din dragoste pentru Hristos, a servit şi a slujit la masă.

(Sfântul Chiril Alexandrinul, Comentariu la Evanghelia după Ioan 7, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

De la același autor

Ultimele din categorie