Singuri v-ați făcut-o

El nu spune că focul cel veșnic este pregătit numai pentru ei, ci și pentru diavol și îngerii lui.

(Mt. 25, 41) Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.

 Celorlalți le spune: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor. Nu spune că sunt blestemați de către Tatăl, pentru că Tatăl nu i-a blestemat în nici un fel, ci singuri s-au blestemat prin faptele lor. El nu spune că focul cel veșnic este pregătit numai pentru ei, ci și pentru diavol și îngerii lui. Pentru că s-a referit la împărăția cea veșnică atunci când a spus: Veniți, moşteniţi împărăţia și a adăugat pregătită vouă de la întemeierea lumii (Mt. 25, 34).

Iar în legătură cu focul, nu spune același lucru, ci gătit diavolului. Am pregătit pentru voi împărăția dar focul nu a fost gătit pentru voi, ci pentru diavol și îngerii lui. Singuri v-ați aruncat în el și v-ați adus osânda aceasta.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Evanghelia după Matei, Omilia 79.2, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

Ultimele din categorie