Turnul Mănăstirii Studenica

Deasupra intrării principale în mănăstire, în partea de vest a zidului, se înalţă vechiul turn al mănăstirii, construit în secolul al XIII-lea.

Turnul are amenajat la primul etaj un paraclis, iar la cel de-al doilea etaj se află clopotniţa.

În interiorul turnului s-au păstrat parţial o serie de fresce din secolul al XIII-lea: „Închinarea Părinţilor Bisericii” de pe peretele de răsărit şi, în registrul superior, „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”. Frescele turnului Mănăstirii Studenica se aseamănă cu pictura clopotniţei de la Mănăstirea Jicia.

Uriaşa compoziţie „Arborele lui lesei”, grav afectată de un incendiu, ocupă întregul perete exterior dinspre curtea mănăstirii.

De la același autor

Ultimele din categorie