Viaţa Sfintei Mucenițe Miropi

   Sfânta fecioară Miropi s-a născut în cetatea Efesului, din părinţi creştini şi a fost luminată cu sfântul botez, după ce tatăl ei se mutase din acestă viaţă. A fost crescută apoi de maică să în frică de Dumnezeu şi avea dragoste a merge adeseori la mormântul Sfintei muceniţe Ermionia, una din fetele Sfântului Apostol Filip, din ale cărei sfinte moaşte curgea mir plin de tămăduiri. Deci luând Miropi din mirul sfintei muceniţe Ermionia şi dându-l neputincioşilor, îi tămăduia. Împărăţind atunci Decie şi pornind prigoana asupra creştinilor, maică să a luat pe Miropi şi s-au dus în insula Hiului, unde avea o moştenire. Închizându-se cu fiica sa într-o casă, se rugau lui Dumnezeu.
    Venind odată ighemonul Numerian în insula aceia, a fost prins, fiind creştin, fericitul Isidor, bărbatul cel minunat şi cu bună cucernicie, care avea dregătoria de ostaş. Pe acesta, ca unul ce păstra cu sfinţenie credinţa în Hristos şi se lepăda de închinăciunea idolească, chinuindu-l ighemonul cu felurite munci, l-a ucis prin tăiere de sabie şi l-a aruncat într-o râpă spre mâncarea fiarelor şi a păsărilor; şi a pus strajă de departe ca să nu fure creştinii trupul mucenicului.
    Sfânta fecioară Miropi, pornindu-se cu râvnă dumnezeiască, a mers noaptea cu roabele sale şi a luat în taină trupul mucenicului şi tăinuindu-l cu cinste, l-au pus în loc însemnat. Apoi, fiind înştiinţat ighemonul că s-a furat trupul lui Isidor, a ferecat cu fiare pe străjeri şi a poruncit ca să-i poarte pe dânşii prin toată insula aceia şi să-i ispitească zicând că de nu vor afla trupul cel furat până la ziua cea însemnată lor, să li se taie capetele.
    Atunci văzând Sfânta Miropi pe străjeri chinuiţi cu lanţuri, legaţi şi târâţi, şi mai auzind că de nu vor afla trupul li se vor tăia şi capetele lor, s-a umilit cu sufletul şi a zis în sine: "Dacă aceştia pătimesc aşa pentru mine, care am luat pe ascuns trupul mucenicului, şi vor fi tăiaţi, apoi amar va fi mie la judecata lui Dumnezeu, căci se va munci sufletul meu, ca una ce am fost pricinuitoarea uciderii acestor oameni". Şi îndată a strigat către dânşii: "O! prietenilor, trupul pe care l-aţi pierdut, eu l-am luat, pe când voi dormeaţi".
    Ostaşii auzind aceasta îndată au luat-o şi au dus-o înaintea lui Numerian ighemonul, zicând: "Stăpânul nostru, aceasta este care a furat mortul". Iar ighemonul a întrebat pe sfânta: "Adevărate sunt cele grăite despre tine?". Sfântă a răspuns: "Adevărat". Şi a zis ighemonul: "Cum ai îndrăznit, o, femeie blestemată să faci această?". Iar dânsa a răspuns: "Îndrăzneaţă sunt, mustrând ticăloşia şi nebunia ta!".
    La aceste cuvinte mândrul ighemon s-a pornit spre mânie şi îndată a poruncit să o bată pe dânsa cu toiege, fără milă; şi a fost bătută mult. Apoi a fost târâtă de cosiţele părului ei prin toată insula aceia, strujindu-i toate mădularele. Apoi au închis-o în temniţă, fiind aproape moartă. Iar la miezul nopţii, rugându-se sfânta, a strălucit o lumină în toată temniţa; o ceată de îngeri au stat înaintea ei şi în mijlocul lor era Sfântul Isidor, cântând toţi cântarea cea întreit sfânta. Căutând Sfântul Isidor la muceniţă, a zis: "Pace ţie, Miropie, s-au auzit rugăciunile tale de către Dumnezeu, căci iată vei fi împreună cu noi şi vei primi cununa cea gătită ţie". Acestea zicând Isidor, îndată Sfânta muceniţă Miropi, bucurându-se, şi-a dat Domnului duhul său şi s-a umplut temniţa de negrăită bună mireasmă, pe care şi străjerii temniţei, mirosind, se înspăimântară şi se minunară. Iar unul dintr-înşii, văzând şi auzind toate acelea, alergând la preot, i-a spus toate cu amănuntul şi a primit Sfântul Botez; după aceea a dobândit sfârşit mucenicesc. Iar trupul Sfintei Miropi l-au luat creştinii şi l-au îngropat cu cinste în loc însemnat, slăvind pe Dumnezeu.

Citește alte articole despre: sfânt, mucenic, viață

Ultimele din categorie