Viața Sfântului Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni

Vieţile Sfinţilor

Viața Sfântului Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni

    • Viața Sfântului Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni
      Viața Sfântului Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni

      Viața Sfântului Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni

Din tinerețe iubind viața pustnicească, Sfântul Cuvios Ștefan cu toate faptele bune s-a înfrumusețat și a fost egumen al mănăstirii Triglia, după rugămintea monahilor celor de acolo, și pe mulți cu învățătura sa i-a sfătuit să viețuiască cu plăcere de Dumnezeu și în curăție să petreacă.

Cuviosul Ștefan, Mărturisitorul lui Hristos, a fost în anii împăratului Leon Armeanul (813-820). Din tinerețe iubind viața pustnicească, cu toate faptele bune s-a înfrumusețat și a fost egumen al mănăstirii Triglia, după rugămintea monahilor celor de acolo, și pe mulți cu învățătura sa i-a sfătuit să viețuiască cu plăcere de Dumnezeu și în curăție să petreacă. După aceea răucredinciosul Leon a început a necinsti sfintele icoane și, prigonire cumplită ridicând asupra dreptcredincioșilor, a chemat pe Cuviosul Ștefan și-l silea să se lepede de închinarea sfintelor icoane și împotriva credinței să iscălească cu mâna sa la lepădarea icoanelor. Iar cuviosul s-a împotrivit și nu numai aceea n-a făcut, ci și pe împăratul l-a ocărât, numindu-l păgân și străin de adevărata credință.

Deci a fost muncit cu bătăi și cu legături în temniță, apoi, în surghiun trimițându-l și cu rele pătimiri și dureri fiind chinuit, a trecut către Hristos Dumnezeu, pentru Care multe nevoințe a suferit și multe munci a răbdat.

Citește despre: