Viața Sfântului Mucenic Timotei, Episcopul Prusei

Vieţile Sfinţilor

Viața Sfântului Mucenic Timotei, Episcopul Prusei

    • Viața Sfântului Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei
      Viața Sfântului Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei

      Viața Sfântului Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei

Aflând iarăși împăratul despre Sfântul Timotei că propovăduiește fără de frică numele lui Hristos, s-a mâniat și, trimițând un călău, i-a tăiat capul în temniță.

Cetatea Prusiei este în părțile Bitiniei și se învecinează cu Frigia și Misia, fiind aproape de muntele Olimpului. În această cetate a fost episcop Sfântul Timotei, iar pentru curățenia și sfințenia sa a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni, căci pe un balaur ce se încuibase sub un chiparos într-o peșteră și care vătăma dobitoacele și oamenii, el l-a ucis cu rugăciunea și cu semnul Sfintei Cruci, aruncându-i în gură un acoperământ cu care se acoperea sfințita pâine pe dumnezeiescul jertfelnic. El a înviat pe un împărat cu numele Areta, care zăcea de o boală foarte grea și care era aproape de porțile iadului. Asemenea și pe o împărăteasă oarecare a întors-o de la moarte la viață și, din întunericul închinării de idoli, a adus-o la lumina sfintei credințe.

El toate bolile le-a tămăduit cu darul cel dat lui și alte multe minuni a făcut, cu puterea lui Hristos. Și a luminat turma sa cu învățătura și pe mulți din cei necredincioși i-a întors la cunoștința adevăratului Dumnezeu. Iar după ce a venit împărat Iulian Paravatul, care, lepădându-se de Hristos, s-a închinat idolilor și a început a prigoni cumplit Biserica lui Hristos, atunci Sfântul Timotei și mai mult se ostenea în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, întărind pe cei credincioși în credință; iar pe cei necredincioși certându-i pentru rătăcirea lor. Și aflând despre dânsul păgânul Iulian, a trimis să-l prindă și, aducându-l, l-a aruncat în temniță. Iar pe când sfântul ședea legat, mulți veneau la el și-i învăța despre Hristos, adevăratul Dumnezeu. Și s-a înștiințat de aceasta Iulian, că episcopul cel creștin, chiar și legat, învață credința sa pe cei ce se duc la dânsul, și a trimis să-l oprească, ca să nu mai propovăduiască numele lui Iisus. Dar el nu a ascultat pe împăratul cel păgân și fără de lege, ci făcea fără de temere cele cuviincioase lui.

Și aflând iarăși împăratul despre Sfântul Timotei că propovă- duiește fără de frică numele lui Hristos, s-a mâniat și, trimițând un călău, i-a tăiat capul în temniță. Și luând credincioșii sfântul lui trup, l-au îngropat cu cinste; iar de la mormântul lui se dau tămăduiri de neputințe și de boli, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru.

Citește despre: