(Video): Mărturie a Pr. Macarie Simonopetritul despre Pr. Efrem Katunakiotul : „Vedea îngeri în timpul Sfintei Liturghii”