Viața Sfântului Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini

Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic a trăit în secolul al optsprezecelea, în vremea stăpânirii otomane. După ce căzuse în apostazie s-a retras în Sfântul Munte pentru a se pocăi apoi a revenit acasă, unde, mărturisindu-şi dreapta credinţă, şi-a dat viaţa pentru Hristos.

Originar din Mitilini, Sfântul Theodor a fost căsătorit și a avut copii. Într-o zi, el s-a mâniat şi s-a lepădat de Hristos, devenind musulman.

Când a înţeles ceea ce a făcut, s-a căit, a plecat de acasă și s-a dus în Sfântul Munte Athos. Acolo a rămas timp îndelungat, s-a spovedit, şi-a împlinit și a fost uns cu Sfântul Mir și a primit Sfânta Împărtăşanie. Cu binecuvântarea duhovnicului său, s-a întors la familia sa. Odată ajuns acasă, a mers la judecătorul turc și l-a întrebat:

– Dacă cineva este nedreptăţit sau înșelat, poate el să ia înapoi ceea ce este al său?

– Bineînțeles că se poate. A răspuns judecătorul.

Și Sfântul atunci a continuat:

– Am avut credința mea, ceea ce este bun și curat ca aurul, mintea mea a fost întunecată de diavol, am fost înșelat și a lepădat-oși am luat credinţa ta crezând că are să fie mai bine. Acum mi-am venit în fire și văd că a mea credință este precum aurul de bună, iar a ta este precum alama.

– Tu om nebun, ce faci? Ţi-ai ieşit din minţi?

– Nu! A răspuns Sfântul. Sunt cu mintea limpede şi știu ce fac.

De îndată judecătorul a ordonat să fie aruncat în temniţă, iar mai târziu l-au adus din nou în fața lui a doua şi treia oară, în multe chipuri încercând să-l întoarcă la islam.

Văzând că a rămas drept şi neclintit în credinţa sa în Hristos, judecătorul a ordonat să fie trimis la Agá [1] din zona. Agá însuși a încercat multe chipuri, cu lingușiri și promisiuni, să-l întoarcă, dar a fost cu neputinţă. Sfântul a rămas neclintit și a răspuns cu aceleași cuvinte:

– Am râs, am văzut credința mea, aurul bun și a luat al tău, de cupru. Acum mi-am venit în fire și mărturisesc căsunt un creștin. Numele meu este Theodore.

Apoi călăii l-au prins şi l-au bătut cumplit, l-au lovit cu un cuțit în coapsă și l-au spânzurat de nişte scări. Apoi l-au ridicat din nou și l-au condus la locul de execuție, fără  ca Sfântul Theodor să se împotrivească. Ba mai mult, chipul său era plin de bucurie și a vorbit cu călăii săi, spunându-le că moarte sa îi va fi ca o bucurie.

– Tu chiar nu ai înțeles? L-au întrebat. Te vom spânzura.

Darel a răspuns cu bucurie:

– Și unde este funia?

Călăii i-au dat imediat funia. Iar Sfântul a luat-o, a sărutat-o și și-a pus-o în jurul gâtului.

– Acum, duceţi-mă oriunde voiți.

Ei l-au condus la Parmak Kapi, unde, după ce s-a rugat, şi-a cerut iertare de la toţi creștini ce erau de faţă, apoia urcat el însuşi la locul unde călăii l-au spânzurat. Era 30 ianuarie 1784.

Moaştele sfântului mucenic au fost aruncat în mare. Dar au fost găsite după câteva zile şi creștinii au luat permisiunea de a-l îngropa într-o biserică Sfântul Ioan din Móthona, Mitilini.

În anul 1967 în timpul săpăturilor pentru noua biserică au fost găsite osemintele sfântului.

Sfântul Theodor Hagiul este sărbătorit pe 30 ianuarie (ziua martiriului său) și pe 4 septembrie (aflarea moaștelor sale). Pelerinii se pot închina moaștelor sfântului în biserica Zoothochou Pigí Varía, Lesvos.

[1] n.tr. comandantul pedeștrilor însărcinați cu paza orașului de reședință în Imperiul Otoman

Ultimele din categorie