Viața Sfântului Mucenic Florentie

Şi fiind creştin şi râvnitor binelui, ocăra şi defăima înaintea tuturor, pe dumnezeii elinilor, întărea pe creştini în credinţa cea în Hristos şi-i îndemna în tot chipul spre lucrarea dumnezeieştilor porunci.

Sfântul Mucenic Florentie, a fost din cetatea Tesalonicului. Şi fiind creştin şi râvnitor binelui, ocăra şi defăima înaintea tuturor, pe dumnezeii elinilor, întărea pe creştini în credinţa cea în Hristos şi-i îndemna în tot chipul spre lucrarea dumnezeieştilor porunci.

Deci făcând el aşa a fost prins de guvernatorul cetăţii şi fiind întrebat, a mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală şi fără frică înaintea tuturor, că este Dumnezeu mai înainte de veci şi Făcătorul tuturor; şi că zeii păgânilor, sunt lemne, pietre, aur, argint, aramă, fier, idoli fără suflet şi fără simţire.

Acestea zicând, l-au bătut cumplit, l-au spânzurat de un lemn şi l-au strujit; şi aprinzând foc mare l-au aruncat în mijlocul focului; iar el bucurându-se şi rugându-se în taină şi mulţumind lui Dumnezeu, s-a săvârşit.

Ultimele din categorie