Viața Sfintei Mucenițe Domnina

Sfânta Muceniță Domnina și fiicele ei Verina și Prosdoca, din râvnă dumnezeiască, părăsindu-și casele și rudele, au fugit și s-au înstrăinat din loc în loc până la Edesa.

Sfânta Muceniță Domnina și fiicele ei Verina și Prosdoca, din râvnă dumnezeiască, părăsindu-și casele și rudele, au fugit și s-au înstrăinat din loc în loc până la Edesa.

Oprindu-se ele acolo, fără de veste a ajuns bărbatul ei și tatăl fetelor, având și slujitori, ca să prindă vânatul. Deci dacă le prinseră, le duseră la Ierapole și acolo fiind un râu ce înconjura locul și persecutorii punându-se să păzească, s-au dat după băuturi; ele atunci se furișară și făcându-și ruga din pripă, s-au aruncat în apă și le-a luat repejunea apei și s-au săvârșit înecate de apă.

Ultimele din categorie