Vrei putere să le faci pe toate bine?

Cuvinte duhovnicești

Vrei putere să le faci pe toate bine?

    • Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Când ne sculăm din somn, prima simțire, primul cuvânt acesta să fie: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!, apoi Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului...

Când plecăm la treabă, să avem pe Hristos în minte; și când venim de la treabă iar, și când ne odihnim iar. Și când ne sculăm din somn, prima simțire, primul cuvânt acesta să fie: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului...

Pururea să fie legea Lui în mintea noastră, ziua și noaptea; pururea să avem gândirea și rugăciunea spre Dumnezeu, și atunci și darul lui Dumnezeu va întări brațele noastre și mintea noastră și corpurile noastre, și vom fi sănătoși și vom putea izbuti, cu darul lui Dumnezeu, la muncă, la osteneală, și la toate cele.

(Arhimandritul Cleopa IlieÎndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 164)