40 de cântări pentru fiecare zi din Postul Paștilor

Documentar

40 de cântări pentru fiecare zi din Postul Paștilor

  • 40 de cântări pentru fiecare zi din Postul Paștilor
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • 40 de cântări pentru fiecare zi din Postul Paștilor
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • 40 de cântări pentru fiecare zi din Postul Paștilor
   Foto: pr. Silviu Cluci

   Foto: pr. Silviu Cluci

Postul Paştilor este cel mai lung şi mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe. Întreaga perioadă a postului este văzută ca un drum, un parcurs, un urcuş spre înălţimi duhovniceşti, pentru a ne face vrednici să Îl primim, cu bucurie, pe Hristos Cel Înviat din morți.

Pe această cărare nu suntem singuri, ci îi avem alături de noi pe sfinţi - modele de urmat şi vrednici călăuzitori în arta postirii şi a pocăinţei.

Artă, în sensul deplin al cuvântului, numim și moștenirea pe care au lăsat-o în paginile Triodului autori precum Macarie Ieromonahul, Visarion Duhovnicul, Anton Pann sau Dimitrie Suceveanu. Conștienți fiind de importanța acestui tezaur, am creat un playlist, în care am adunat 40 de cântări specifice Postului Mare, a căror profunzime și tonalitate liturgică ne ajută să evadăm din rutina cotidiană.

Astfel, bătând la „Ușile pocăinței”, cele care ne vor deschide din nou intrarea în Rai, vom auzi tânguirea poporului evreu de la „Râul Babilonului” și vom fi părtași la răstignirea şi îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos, prin „Prohodul” din Vinerea Mare.

Fiecare dintre cele 40 de cântări este o fărâmă din istoria mântuirii noastre, anticipând Învierea și constituind, totodată, un adevărat imbold în nevoinţa noastră ascetică.

Click aici pentru a asculta Cântările Postului Mare (Playlist Video), apoi distribuie prietenilor!

Citește despre: