Apa cea vie este primită prin Botez

Comentarii patristice

Apa cea vie este primită prin Botez

    • Apa cea vie este primită prin Botez
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Nimeni să nu fie tulburat când Dumnezeiasca Scriptură vorbeşte despre Botez, spunând că noi însetăm şi bem, de vreme ce Domnul Însuşi spune asta în Evanghelie (Matei 5,6).

(Ioan 7, 39) Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.

Hristos aminteşte de ceea ce s-a spus mai înainte de către profet (Isaia 43, 18-21; 48, 21) şi spune: „Dacă cineva este însetat, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.

Dar prin Botez, Sfântul Duh este primit, şi tot aşa, cei ce sunt botezaţi şi au primit Duhul Sfânt merg să bea Potirul Domnului. Nimeni să nu fie tulburat când Dumnezeiasca Scriptură vorbeşte despre Botez, spunând că noi însetăm şi bem, de vreme ce Domnul Însuşi spune asta în Evanghelie (Matei 5,6). Aceasta este pentru că ceea ce este primit cu dor şi cu dorinţă însetată curge mai deplin şi complet. 

(Sfântul Ciprian al Cartaginei, Scrisori, 62.8, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)