Ce este ateismul?

Ateismul este un termen care conceptualizează un fenomen diametral opus teismului, prin negarea lui Dumnezeu și a oricărei alte divinități, sau a fenomenelor conexe legate de Acesta, aspect cu implicații profunde în Teologia Dogmatică, deoarece a constituit adesea substanța dosarului ereziologic (ereziile combinând adesea ateismul moale, negativ, cu forme de ateism tare, pozitiv) pentru ca ulterior, peste veacuri, să marcheze în planul gândirii filosofice mediul și clivajul formulărilor unor reprezentanți ai elitei intelectuale de la învățătura Bisericii.

Etimologic, termenul de ateism vine din gr. ateos – fără de Dumnezeu (format din prefixul a privativ - (fără) + sufixul teos . Din perspectiva raporturilor care se stabilesc între necunoaștere (vezi FA 17, 23) și refuzul cunoașterii Divinității, putem menționa o definiție, așa cum o regăsim la Aristotel când vorbește despre liberul arbitru: credința este o problemă de libertate. Libertatea nu este altceva decât posibilitatea actelor personale centrate, care unește laturile subiectivă (fides qua creditur – credința prin care de crede) și obiectivă (fides quae creditur – credința care este crezută).

Făcând o întoarcere în timp și o necesară paranteză, polisemia ne obligă la o revenire, la conceptualizarea filosofiei anterioare creștinismului, așa cum este menționată de Lampe (1) - ne referim la atei - cei fără Zeu, zei.

În istoria gândirii, Epicur este considerat deschizătorul sistemului gnoseologic ateist, ceea ce pentru perioada romană se va datora lui Titus Lucretius Carus (De rerum natura, Cartea 1 și 2), unde acesta ne vorbește despre o lume fără divinități, alcătuită din atomi. Așa îl regăsim și în filosofia indiană a sec. VI î.Hr., atunci când filosofii Brihapasti și Dhișan puneau la îndoială autoritatea Vedelor, contestând creaționismul în favoarea naturalismului, dar și legile care îl guvernează. (Pr. Moșescu Victor)

(1) G.W.H, D.D. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Edited at The Clarendon Press, Oxford, 1961, p. 43.

Ultimele din categorie