(Audio) „Să nu încetăm să nădăjduim, să ne pocăim de păcatele noastre!” ‒ Arhim. Nichifor Horia