(Audio) „Să trecem cu nădejde prin suferințele și bucuriile noastre!” - Arhim. Nichifor Horia