Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Lodd, Lida - Israel

Documentar

Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Lodd, Lida - Israel

  • Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Lodd, Lida - Israel
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Lodd, Lida - Israel
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Lodd, Lida - Israel
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

Sfântul Gheorghe este renumit în toată lumea creştină ca unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi sfinţi, şi cu atât mai mult în Lodd, oraşul său natal. După martiriul sfântului, creştinii i-au luat sfântul trup şi i l-au adus în Ţara Sfântă, în satul în care s-a născut.

Biserica Sfântul Gheorghe este o biserică ortodoxă din localitatea Lodd (Lod, Lida, Lydda), unul dintre marile oraşe din Israel. După cum ştim, la început bisericile se zideau pe mormintele martirilor; urmând această rânduială, biserica a fost ridicată pe locul în care a fost înmormântat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă.
Despre această localitate citim în Sfânta Scriptură astfel: „Şi trecând Petru pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a zis: Enea, te vindeca Iisus Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s-au şi întors la Domnul." (Fapte 9, 32-35)

Localitatea Lod sau Lido este o localitate cu populaţie mixtă, de arabi şi evrei, aflată la o distanţă de aproximativ 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, în Districtul Central al Israelului. La sfârşitul anului 2007, localitatea Lod avea o populaţie de 67.000 de persoane. Localitatea Lod găzduieşte şi Aeroportul Internaţional Ben Gurion, cunoscut iniţial chiar sub denumirea de Aeroportul Lod. Aeroportul şi tot ceea ce ţine de acesta constituie una dintre cele mai mari pieţe de angajări pentru locuitorii din Lod.

Lod este un oraş antic, el datând încă din perioada greco-romana. Oraşul Lida, denumirea antică a locului, apare menţionat într-o listă de oraşe canaanite a lui Thutmose al III-lea din Karnak, aceasta datând din mileniul II înainte de Hristos. Oraşul Lida a fost construit pe ruinele anticului oraş Lida. Lida este un oraş menţionat şi în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, în I Cronici 8, 12, cât şi în cel Nou, la Fapte 9, 32-38. Potrivit Bibliei, Lod sau Lida a fost construit de către Shemed, un membru din tribul lui Veniamin. Acest loc a fost părăsit odată cu captivitatea babilonică, fiind reînfiinţat însă imediat după întoarcerea evreilor din exil.

În perioada elenistă, acest loc se afla în afara graniţelor Iudeii, însă în perioada Macabeilor, acesta va redeveni oraş israelian. În anul 43 i.Hr, guvernatorul sirian Cassius i-a vândut pe locuitorii oraşului drept sclavi. Proconsului roman al Siriei, Cestius Gallus, a devastat oraşul, în drumul său spre Ierusalim, iar în anul 68 i.Hr, acesta va fi din nou cucerit, de astă dată de către Vespasian.

Până în epoca bizantină, oraşul Lod era deja în mare parte încreştinat. Acesta este unul dintre locurile legendare în care s-ar fi născut Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Angliei, motiv pentru care, într-o vreme, s-a şi numit Georgiopolis. Mormântul sfântului martir va fi construit chiar în acest loc, unde se afla şi astăzi. În Noul Testament, Lida este locul în care Sfântul Apostol Petru vindeca un paralitic (Faptele Apostolilor 9, 32-38). Cucerit de către musulmani în anul 636, oraşul Lod va fi folosit pe post de reşedinţă a regiunii filistene. Puţin mai târziu, capitala se va muta la Ramla. Cruciaţii vor ocupa oraşul Lod în anul 1099. Sultanul Saladin îl va recupera, însă în scurt timp, cruciaţii îl vor cuceri din nou - 1191.

Pentru cruciaţii englezi, cum ar fi regele Richard Inima de Leu, oraşul Lod avea o valoare nespusă, ţinând cont că acesta era considerat a fi locul de naştere al sfântului ocrotitor al Angliei - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Cruciaţii vor face din acest oraş scaun al ritului latin din zonă. Potrivit pelerinului iudeu Veniamin de Tudela, în anul 1170, în Lod nu mai locuia decât un boiangiu iudeu.

De-a lungul perioadei otomane, în localitatea Lod nu mai vieţuia nici un evreu, însă începând cu secolul al XIX-lea, aici va lua naştere o micuţă comunitate. Locuitorii evrei au fost exilaţi de către arabi în anul 1921. În anul 1944, Lida avea o populaţie de 17.000 de oameni, dintre aceştia o cincime fiind creştini arabi. În războiul israeliteano-arab din anul 1948, în luna iulie, Haganah şi Iegun au capturat Lida. Locuitorii arabi au fost exilaţi, dimpreună cu cei ce locuiau în oraşul apropiat Ramla, în total de aproximativ 50.000. Această hotărâre a fost luată pentru a asigura protecţia drumului ce leagă oraşele Tel Aviv şi Ierusalim.

Sfântul Gheorghe este renumit în toată lumea creştină ca unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi sfinţi, şi cu atât mai mult în Lodd, oraşul său natal. După martiriul sfântului, creştinii i-au luat sfântul trup şi i l-au adus în Tara Sfântă, în satul în care s-a născut. Biserica Sfântul Gheorghe (el-Khader) din Lodd (Lida). este unul dintre cele mai mari sfinte locaşuri închinate martirului din secolul al IV-lea. Mănăstirea greco-ortodoxa are două hramuri: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Actuala biserica din Lodd a fost ridicată în anul 1870, avându-şi zidurile lipite de Moscheea El-Chodr. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, Patriarhatul greco-ortodox de Ierusalim a primit aprobarea, de la autorităţile otomane, spre a reconstrui o biserică pe locul unei foste basilici creştine. Ultimele ruine din acest loc, peste care s-au aşezat cele noi, aprtineau unei structuri creştine din secolul al XV-lea; nouă clădire a bisericii ocupa fosta noava şi absida stângă a vechii biserici, cu toate că ruinele cele vechi se întindeau pe mai mult de atât.

Pentru a aproba zidirea noii biserici, autorităţile otomane au cerut ca restul spaţiului să fie dăruit spre a se ridica şi o moschee. De aceea, actuala Biserica a Sfântului Gheorghe se ridică doar în colţul nord-estic al vechii basilici creştine. Hala centrală a moscheii păstrează, chiar în centrul ei, o coloană veche ce se afla în naosul basilicii creştine.
Deasupra uşii de intrare în biserică se afla un frumos basorelief înfăţişându-l pe Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Într-o capelă subterană, actuala biserica ortodoxă păstrează mormântul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi o parte din moaştele sale. În partea dreaptă a altarului, în dreptul scărilor ce coboară în capela subterană, se afla „lanţurile" cu care a fost legat Sfântul Gheorghe, înainte de a fi omorât. Sarcofagul de piatră din capelă a fost restaurat în anul 1871, în vremea Patriarhului Chiril.

Localitatea Lod sau Lido este o localitate cu populaţie mixtă, de arabi şi evrei, aflată la o distanţă de aproximativ 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, în Districtul Central al Israelului. La sfârşitul anului 2007, localitatea Lod avea o populaţie de 67.000 de persoane.

Localitatea Lod găzduieşte şi Aeroportul Internaţional Ben Gurion, cunoscut iniţial chiar sub denumirea de Aeroportul Lod. Aeroportul şi tot ceea ce ţine de acesta constituie una dintre cele mai mari pieţe de angajări pentru locuitorii din Lod.

Lod este un oraş antic, el datând încă din perioada greco-romana. Oraşul Lida, denumirea antică a locului, apare menţionat într-o listă de oraşe canaanite a lui Thutmose al III-lea din Karnak, aceasta datând din mileniul II înainte de Hristos.

Oraşul Lida a fost construit pe ruinele anticului oraş Lida. Lida este un oraş menţionat şi în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, în I Cronici 8, 12, cât şi în cel Nou, la Fapte 9, 32-38. Potrivit Bibliei, Lod sau Lida a fost construit de către Shemed, un membru din tribul lui Veniamin. Acest loc a fost părăsit odată cu captivitatea babilonică, fiind reînfiinţat însă imediat după întoarcerea evreilor din exil.

În perioada elenistă, acest loc se afla în afara graniţelor Iudeii, însă în perioada Macabeilor, acesta va redeveni oraş israelian. În anul 43 i.Hr, guvernatorul sirian Cassius i-a vândut pe locuitorii oraşului drept sclavi. Proconsului roman al Siriei, Cestius Gallus, a devastat oraşul, în drumul său spre Ierusalim, iar în anul 68 i.Hr, acesta va fi din nou cucerit, de astă dată de către Vespasian.

Până în epoca bizantină, oraşul Lod era deja în mare parte încreştinat. Acesta este unul dintre locurile legendare în care s-ar fi născut Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Angliei, motiv pentru care, într-o vreme, s-a şi numit Georgiopolis. Mormântul sfântului martir va fi construit chiar în acest loc, unde se afla şi astăzi. În Noul Testament, Lida este locul în care Sfântul Apostol Petru vindeca un paralitic (Faptele Apostolilor 9, 32-38).

Cucerit de către musulmani în anul 636, oraşul Lod va fi folosit pe post de reşedinţă a regiunii filistene. Puţin mai târziu, capitala se va muta la Ramla. Cruciaţii vor ocupa oraşul Lod în anul 1099. Sultanul Saladin îl va recupera, însă în scurt timp, cruciaţii îl vor cuceri din nou - 1191.

Pentru cruciaţii englezi, cum ar fi regele Richard Inima de Leu, oraşul Lod avea o valoare nespusă, ţinând cont că acesta era considerat a fi locul de naştere al sfântului ocrotitor al Angliei - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Cruciaţii vor face din acest oraş scaun al ritului latin din zonă. Potrivit pelerinului iudeu Veniamin de Tudela, în anul 1170, în Lod nu mai locuia decât un boiangiu iudeu.

De-a lungul perioadei otomane, în localitatea Lod nu mai vieţuia nici un evreu, însă începând cu secolul al XIX-lea, aici va lua naştere o micuţă comunitate. Locuitorii evrei au fost exilaţi de către arabi în anul 1921. În anul 1944, Lida avea o populaţie de 17.000 de oameni, dintre aceştia o cincime fiind creştini arabi.

În războiul israeliteano-arab din anul 1948, în luna iulie, Haganah şi Iegun au capturat Lida. Locuitorii arabi au fost exilaţi, dimpreună cu cei ce locuiau în oraşul apropiat Ramla, în total de aproximativ 50.000. Această hotărâre a fost luată pentru a asigura protecţia drumului ce leagă oraşele Tel Aviv şi Ierusalim.

Biserica şi mormântul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Lodd (Lida) - Israel (galerie FOTO)

Sursa: sfgheorghepascani.iasi.mmb.ro