Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Veliko Târnovo, Bulgaria

Locuri de pelerinaj

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Veliko Târnovo, Bulgaria

  • Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria
   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria
   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria
   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria
   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Veliko Târnovo, Bulgaria / Foto: Pr. Silviu Cluci

Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel este aşezată la baza dealului Țareveț din Veliko Târnovo, Bulgaria. Aici s-au păstrat moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva între anii 1238-1393.

Orașul Târnovo era situat pe dealurile Țareveț și Trapezița și de-a lungul râului Yantra, la poalele dealului Momina Krepost (Prima Cetate) și pe muntele Sveta Gora (Muntele Sfânt). Pentru mai mult de 200 de ani (1185-1393) orașul Târnovo a fost centrul politic, administrativ și cultural al celui de-al doilea Imperiu Bulgar.

Istoric

Potrivit unor documente păstrate de la patriarhului Eftimie, din secolul al XIV-lea, biserica şi împrejurimile Mănăstirii Sfinţilor Apostoli din Târnovo au fost construite la ordinului ţarului Ioan Asan al II-lea şi al soţiei sale, Anna, în timpul domniei sale, între anii 1218-1241.

În anul 1238 Ioan Asan al II-lea a strămutat moaștele Sfintei Parascheva din biserica Sfinţii Apostoli din Kallicrateia la Târnovo, capitala sa și reședința noului patriarh al bulgarilor. Moaștele au fost așezate în biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel de pe dealul Țareveț. În scurt timp, Sfânta Parascheva a devenit foarte iubită și cinstită de bulgari.

La 17 iulie 1393, marea cetate împărăteasca avea să fie zdrobită de către sultanul Baiazid. În același an, moaștele Sfintei Parascheva sunt mutate la Vidin, pentru 5 ani, iar de la acolo la Belgrad, unde au fost aşezate în biserica Sfânta Parascheva Kalemegdan.

După căderea localităţii Târnovo, în favoarea otomanilor, în anul 1393, biserica Mănăstirii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel se pare că a devenit reşedinţa patriarhatului bulgar, însă pentru o perioadă scurtă. Biserica a continuat să fie reşedinţa mitropolitană în timpul stăpânirii otomane.

Arhitectura şi pictura

Biserica închinată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este zidită din cărămidă, planul bisericii fiind în formă de cruce, cu o boltă centrală şi cu o singură absidă, anume cea a altarului. Naosul bisericii este împărţit în trei nave, despărţite de două rânduri de coloane. Coloanele sunt împodobite cu sculptură în piatră. Între secolele XVI-XVIII, biserica a fost lărgită, acesteia adăugându-i-se un fel de pridvor.

Cele trei straturi de fresce din interiorul bisericii au fost păstrate până în zilele noastre. Cel mai vechi strat prezintă trei imagini ale martirilor din Edessa şi datează de la jumătatea secolului al XIII-lea. Al doilea strat de frescă este reprezentat de imaginile din pronaos; acestea sunt influenţate stilistic de şcoală italiano-cretană din timpul consiliului din Florenţa, în anii 1430. Episcopul local Ignatie a luat parte la consiliu şi se pare că a propagat ideea de ecumenism. Inscripţiile din al doilea strat de frescă sunt atât în bulgară, cât şi în greacă. Ultimul strat de frescă datează din secolul al XVI-lea.

(Foto) Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Veliko Târnovo (Bulgaria) – gazdă a moaștelor Sfintei Parascheva timp de 155 de ani

(Foto) Locul unde moaștele Cuvioasei Parascheva au stat timp de 155 de ani – Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Veliko Târnovo