Care sunt simbolurile Sfinților Evangheliști în iconografie?

Iconografie

Care sunt simbolurile Sfinților Evangheliști în iconografie?

  • Sfântul Evanghelist Matei – Mănăstirea Sucevița
   Sfântul Evanghelist Matei – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Sfântul Evanghelist Matei – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Omul, simbol al Sfântului Evanghelist Matei – Mănăstirea Govora
   Omul, simbol al Sfântului Evanghelist Matei – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Omul, simbol al Sfântului Evanghelist Matei – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Sfântul Evanghelist Marcu – Mănăstirea Sucevița
   Sfântul Evanghelist Marcu – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Sfântul Evanghelist Marcu – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Leul, simbol al Sfântului Evanghelist Marcu – Mănăstirea Govora
   Leul, simbol al Sfântului Evanghelist Marcu – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Leul, simbol al Sfântului Evanghelist Marcu – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Sfântul Evanghelist Luca – Mănăstirea Sucevița
   Sfântul Evanghelist Luca – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Sfântul Evanghelist Luca – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Vițelul, simbol al Sfântului Evanghelist Luca – Mănăstirea Govora
   Vițelul, simbol al Sfântului Evanghelist Luca – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Vițelul, simbol al Sfântului Evanghelist Luca – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Sfântul Evanghelist Ioan – Mănăstirea Sucevița
   Sfântul Evanghelist Ioan – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Sfântul Evanghelist Ioan – Mănăstirea Sucevița / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Vulturul, simbol al Sfântului Evanghelist Ioan – Mănăstirea Govora
   Vulturul, simbol al Sfântului Evanghelist Ioan – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Vulturul, simbol al Sfântului Evanghelist Ioan – Mănăstirea Govora / Foto: Pr. Silviu Cluci

Tradiția a asociat fiecăruia dintre cei patru Sfinți Evangheliști câte un simbol. Astfel, Sfântul Evanghelist Matei este zugrăvit împreună cu un om (înger), Sfântul Evanghelist Marcu este zugrăvit împreună cu un leu, Sfântul Evanghelist Luca este zugrăvit împreună cu un vițel, iar Sfântul Evanghelist Ioan este însoțit de un vultur.

Simbolurile celor patru evangheliști sunt zugrăvite cu aureolă și cu aripi, fiind inspirate din Cartea Apocalipsei: „Şi fiinţa cea dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă asemenea viţelului, a treia fiinţă avea faţă de om, iar a patra fiinţă era asemenea vulturului care zboară” (Apocalipsa 4, 7) și de proorocia lui Iezechiel: „Feţele lor? - Toate patru aveau câte o față de om înainte, toate patru aveau câte o faţă de leu la dreapta, toate patru aveau câte o faţă de bou la stânga şi toate patru mai aveau şi câte o faţă de vultur în spate” (Iezechiel 1, 10).

Omul a fost ales ca simbol al Sfântului Evanghelist Matei, deoarece acesta își începe Evanghelia cu înșiruirea oamenilor din genealogia după trup a Mântuitorului.

Leul a fost ales ca simbol al Sfântului Evanghelist Marcu, deoarece acesta ne vorbește la începutul Evangheliei despre Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, ca fiind „Glasul celui ce strigă în pustie” (Marcu 1, 3), care amintește de răgetul leului.

Vițelul a fost ales ca simbol al Sfântului Evanghelist Luca, deoarece acesta este singurul Evanghelist care vorbește despre „vițelul cel gras” care, potrivit parabolei întoarcerii fiului risipitor, este sacrificat la ospăț.

Vulturul a fost ales ca simbol al Sfântului Evanghelist Ioan, deoarece acesta se înalță asemenea vulturului, în descrierea Logosului Dumnezeiesc și felul în care pune în valoare iubirea divină cea mai presus de lume, afirmând că Dumnezeu este iubire (Ioan, 4, 8).