Cum trebuie împărțite responsabilitățile în familie?

Răspunderea omului în faţa lui Dumnezeu este proporţională cu îndatoririle lui, însă răsplata din Ceruri este determinată nu de poziţia („privilegiile”) pe care a avut-o în societate sau în familie, ci numai de râvna cu care şi-a purtat ascultarea. În faţa lui Dumnezeu toţi oamenii sunt egali, tuturor le sunt accesibile harul lui Dumnezeu şi fericirea veşnică.

Legea firească şi fundamentală a firii omeneşti este următoarea: soţul este reazemul femeii şi capul familiei, care răspunde pentru bunăstarea materială şi duhovnicească a tuturor membrilor familiei; soţia este sprijinul bărbatului, educatoarea copiilor; copiii sunt ajutoarele părinţilor şi „supuşii” micului „stat” din casă, ca să zicem aşa. Aparenta inegalitate din familie este dictată de însăşi natură şi este indispensabilă pentru existenţa şi dezvoltarea armonioasă a familiei.

Ca membru al familiei, al societăţii şi al Bisericii, fiecare om poartă în această viaţă vremelnică o anumită slujire sau „ascultare”, care este indispensabilă pentru binele obştesc.

În Împărăţia Cerurilor vor fi desfiinţate deosebirile de sex, de rasă şi de poziţie în societate care există acum între oameni. Răspunderea omului în faţa lui Dumnezeu este proporţională cu îndatoririle lui, însă răsplata din Ceruri este determinată nu de poziţia („privilegiile”) pe care a avut-o în societate sau în familie, ci numai de râvna cu care şi-a purtat ascultarea. În faţa lui Dumnezeu toţi oamenii sunt egali, tuturor le sunt accesibile harul lui Dumnezeu şi fericirea veşnică. (Episcopul Alexandru Mileant)

(Cum să ne întemeiem o familie ortodoxă: 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, pp. 40-41)

De la același autor

Ultimele din categorie