Câte porunci trebuie să păzim?

Editorialiștii Bisericii

Câte porunci trebuie să păzim?

    • Câte porunci trebuie să păzim?
      Foto: Ștefan Cojocariu

      Foto: Ștefan Cojocariu

Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor cu dreapta credință, știind că nu e cu putință să-i aducă omului mântuirea numai una dintre ele, despărțită de celelalte.

Și fratele a zis:

– Ce porunci trebuie, așadar, să împlinesc, Părinte, ca să mă mântuiesc prin ele? Aș dori să aud aceasta pe scurt.

Iar bătrânul a răspuns:

– Însuși Domnul a spus după Înviere Apostolilor: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Matei 29, 19-20).

Prin urmare, tot omul care s-a botezat în numele Treimii Dumnezeiești și de viață făcătoare trebuie să țină toate câte a poruncit Domnul. Din această pricină Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor cu dreapta credință, știind că nu e cu putință să-i aducă omului mântuirea numai una dintre ele, despărțită de celelalte. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

(Filocalia, volumul II, ediția a II-a; traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Harisma, București, 1993, p. 32)