Ce este războiul nevăzut?

Se înţelege de la sine că toată lumea, fără excepţie – şi nu numai monahii sau preoţii –, este chemată să ia parte la această desăvârşire care constă în eliberarea de păcate. Toţi oamenii sunt chemaţi la sfinţire, toţi oamenii sunt chemaţi la o luptă necontenită cu păcatul şi toţi sunt chemaţi la acest război nevăzut.

Este o luptă continuă, lăuntrică, pe care creştinii o duc pentru a atinge perfecţiunea creştină. Evanghelia conţine pentru noi, creştinii, un ideal extrem de înalt, spre care noi nu putem decât să tindem constant, fără a putea fi vreodată capabili să îl atingem pe deplin în viaţa aceasta. Aşadar, ni se deschide înainte un teren vast, chiar nelimitat, pentru a putea înainta, pentru a ne îmbunătăţi, pentru a dezrădăcina răul din sufletul nostru şi pentru a semăna virtutea.

Acest ideal extrem de înalt este descris de înseşi cuvintele Mântuitorului. În învăţătura despre nevoia creştinilor de a-şi iubi nu numai aproapele şi prietenii, ci chiar şi duşmanii, Domnul conchide sfatul Său prin următoarele cuvinte: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel Ceresc desăvârşit este” (Matei 5, 48).

Sfânta Scriptură vorbeşte despre această desăvârşire în diverse locuri şi în nenumărate chipuri. Care este esenţa acestei desăvârşiri creştine? În ce constă ea? Sfântul Apostol Petru explică acest lucru în epistola sa, folosind cuvintele Mântuitorului din Cartea Leviticului: „Vorbeşte la toată obştea fiilor lui Israel şi le zi: Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt Sfânt” (Leviticul 19, 2).

În consecinţă, desăvârşirea creştină constă în sfinţenie, adică în eliberarea sufletului de sclavia păcatului. Se înţelege de la sine că toată lumea, fără excepţie – şi nu numai monahii sau preoţii –, este chemată să ia parte la această desăvârşire care constă în eliberarea de păcate. Hristos Mântuitorul, Care îşi doreşte ca noi să ne sfinţim, a venit pe lume, a murit, a înviat, S-a înălţat la Ceruri şi a revărsat Duhul Sfânt peste toată lumea, nu numai peste preoţi şi monahi, aşa cum insistă să creadă în mod greşit şi absurd înţelepciunea laică. Toţi oamenii sunt chemaţi la sfinţire, toţi oamenii sunt chemaţi la o luptă necontenită cu păcatul şi toţi sunt chemaţi la acest război nevăzut.

(Arhiepiscopul Averchie Taușev, Nevoința pentru virtute. Asceza într-o societate modernă secularizată, traducere de Lucian Filip, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 149-150)

De la același autor

Ultimele din categorie