Cum să se poarte femeile cu soții necredincioși

Căsătorie

Cum să se poarte femeile cu soții necredincioși

    • bărbat privind în zare
      Cum să se poarte femeile cu soții necredincioși / Foto: Oana Nechifor

      Cum să se poarte femeile cu soții necredincioși / Foto: Oana Nechifor

Este limpede că Apostolul are în vedere bărbaţii care nu cred în Evanghelie şi spune femeilor să fie soţii cât se poate de bune, în nădejdea că, văzând la ele o purtare atât de minunată, izvorâtă din creştinism, şi soţii necredincioşi să se încredinţeze de adevărul acestuia şi să se convertească.

Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastră!

Continuaţi să vă ţineţi în frâu necazul prin răbdare şi mai ales prin încredinţarea întregii dumneavoastră sorţi în voia Domnului, aflând mângâiere în încredinţarea că toate ni se întâmplă cu voia Lui, spre binele nostru.

Cât priveşte pasajul de care vorbiţi (1 Petru 3, 1), nu ştiu de ce lămuriri ar mai fi nevoie. Este limpede că Apostolul are în vedere bărbaţii care nu cred în Evanghelie şi spune femeilor să fie soţii cât se poate de bune, în nădejdea că, văzând la ele o purtare atât de minunată, izvorâtă din creştinism, şi soţii necredincioşi să se încredinţeze de adevărul acestuia şi să se convertească.

Domnul să vă binecuvânteze!

Al dumneavoastră rugător către Dumnezeu,

Episcopul Teofan

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viaţa de familie, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2012, p. 69-70)