Din varietatea și din belșugul roadelor Se cunoaște Creatorul lor

Toate au fost puse înaintea ta, ca un ospăț de obște, câte sunt necesare și plăcute din fire.

Gândește-te la varietatea și la belșugul roadelor, mai ales la faptul că cele mai necesare sunt și cele mai frumoase. Gândește-te și la puterea rădăcinilor, a sucurilor și a florilor lor, nu numai plăcute, ci și binefăcătoare pentru sănătate, la grația și calitatea culorilor, dar și la strălucirea pietrelor prețioase. Căci toate au fost puse înaintea ta, ca un ospăț de obște, câte sunt necesare și plăcute din fire. Aceasta, ca, dacă nu-L cunoști din binefacerile lui și nevoia ta de ele să te facă mai înțelegător.

(Sfântul Ierarh Grigorie de Nazianz, Cel cinci cuvântări teologice, Editura Anastasia, 1993, p. 43)

De la același autor

Ultimele din categorie