Bogăţia roadelor

Căci toate au fost puse înaintea ta, ca un ospăţ de obşte, câte sunt necesare şi plăcute din fire. 

Gândeşte-te la varietatea şi la belşugul roadelor, mai ales la faptul că cele mai necesare sunt şi cele mai frumoase. Gândeşte-te şi la puterea rădăcinilor, a sucurilor şi a florilor lor, nu numai plăcute ci şi binefăcătoare pentru sănătate, la graţia şi calitatea culorilor, dar şi la strălucirea pietrelor preţioase. Căci toate au fost puse înaintea ta, ca un ospăţ de obşte, câte sunt necesare şi plăcute din fire. Aceasta, ca, dacă nu-L cunoşti din binefacerile lui şi nevoia ta de ele să te facă mai înţelegător.

(Sfântul Ierarh Grigorie de Nazianz, Cel cinci cuvântări teologice, Editura Anastasia, 1993, p.43)

De la același autor

Ultimele din categorie