Ce semnifică pilda fecioarelor?

Deoarece omul are cinci puteri intelectuale prin care cuprinde cele inteligibile, dar şi cinci ale trupului prin care percepe cele trupeşti, pilda pare să închipuie pe fiecare om.

Deoarece omul are cinci puteri intelectuale prin care cuprinde cele inteligibile, dar şi cinci ale trupului prin care percepe cele trupeşti, pilda pare să închipuie pe fiecare om. Aşadar, cel care are candela virtuţii practice şi are şi uleiul cunoştinţei care o adapă, adică [are] faptele bune care sunt împreună cu cunoştinţa, acela supunând trupul împreună cu simţurile lui şi unindu-le cu cele inteligibile, devine astfel precum cele cinci fecioare înţelepte. Iar cel ce pare a se avânta în fapta bună, neavând uleiul cunoştinţei, dar o practică, în chip fără de minte, pentru slavă deşartă, din lăcomia pântecelui sau iubirea de arginţi, acesta, întorcându-şi simţirile inteligibile către cele sensibile şi vremelnice, le face pe acestea pământeşti şi, pe bună dreptate, devine asemenea celor cinci fecioare fără de minte, cunoscând numai cele ale simţurilor.

(Sfântul Maxim MărturisitorulÎntrebări și nedumeriri, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 110)

De la același autor

Ultimele din categorie