Cereți de la Domnul fără să șovăiți!

Șovăiala ne înstrăinează de cele cerute, iar credința care are părtășie cu faptele arată că Domnul va face voia celor ce se tem de El, va asculta rugăciunile lor și îi va mântui.

Ori de câte ori cugetul evlavios este aflat stăpânit, este drept să fie izbăvit de Dumnezeu, dacă vom căuta scăpare la El.

Și iarăși, aproape este Domnul de cei ce Îl cheamă pe El întru adevăr, căci unii obișnuiesc să ispitească pe Domnul apropiindu-se de cuvintele Lui, fără să fie uniți cu credința, cum se spune la profet că „dreptul din credință va fi viu, dacă va șovăi, nu va binevoi sufletul Meu întru el”.

Șovăiala ne înstrăinează de cele cerute, iar credința care are părtășie cu faptele arată că Domnul va face voia celor ce se tem de El, va asculta rugăciunile lor și îi va mântui.

(Sfântul Simeon Stâlpnicul din Muntele MinunatCuvinte ascetice, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 57)

De la același autor

Ultimele din categorie