Chinovie şi sihăstrie

Celor care intră în sihăstrie fără să fi căpătat deprinderi pregătitoare îndestulătoare în chinovie sihăstria le pricinuieşte vătămare cât se poate de mare.

Liniştirea (sihăstria) este folositoare pentru călugării sporiţi, care au înţeles războiul lăuntric, care s-au întărit în morala evanghelică prin deprinderea temeinică cu ea, care au lepădat de la sine împătimirile: toate acestea trebuie dobândite mai înainte în chinovie. Celor care intră în sihăstrie fără să fi căpătat deprinderi pregătitoare îndestulătoare în chinovie sihăstria le pricinuieşte vătămare cât se poate de mare: îi lipseşte de sporire, le întăreşte patimile, se face pricină semeţei cugetări, amăgirii de sine şi înşelării demonice.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Experienţe ascetice, vol I, Editura Sofia, p. 288)

De la același autor

Ultimele din categorie