Cum putem spune noi că am suferit ceva?

N-a fost înălțat pe cruce și I s-au pironit cu piroane mâinile și picioarele? N-a fost necinstit pe cruce, fiind lovit cu sulița în coaste și adăpat cu fiere? N-a fost îngropat și a înviat ca un Dumnezeu a treia zi?

Aduceți-vă aminte câte a pătimit Hristos pentru mântuirea noastră. Nu S-a făcut prunc cu trupul? N-a fugit de mânia lui Irod? Nu S-a supus părinților Săi? De doisprezece ani fiind, n-a învățat în Biserică, fără să fi învățat carte, ca să se mângâie cei ce sunt neînvățați? N-a umblat de multe ori și a ostenit? N-a flămânzit și cerea de mâncare de la smochin? N-a fost necinstit de iudei? Nu-i ziceau că are drac și că cu Beelzebul, domnul dracilor, scoate dracii? N-a fost lovit cu pietre și a fugit de dânșii?

N-a postit patruzeci de zile și a fost ispitit de diavolul, ca un om, când îi zicea acela: „Îți voi da Ție toate acestea de vei cădea să Te închini mie”, și a auzit de la El: „Fugi dinaintea Mea satano”? N-a spălat picioarele ucenicilor ca o slugă? N-a fost vândut de Iuda și n-a fost prins de iudei? N-a fost judecat de Ana și Caiafa? N-a fost lovit cu mâna de slugile lor? N-a fost bătut de Pilat și de mâinile pe care le-a făcut El? Nu S-a încununat cu cunună de spini spre batjocură? N-a fost înălțat pe cruce și I s-au pironit cu piroane mâinile și picioarele? N-a fost necinstit pe cruce, fiind lovit cu sulița în coaste și adăpat cu fiere? N-a fost îngropat și a înviat ca un Dumnezeu a treia zi? Cum putem spune noi că am suferit ceva?

(Sfântul Teodor StuditulCuvântări duhovnicești, Editura  Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 86)

De la același autor

Ultimele din categorie