Cuvant despre frăţietatea creştină

Să nu ne mulţumim de a căuta numai propria noastră mântuire. Soldatul vrednic, care se luptă pentru alţii, îi mântuie, mântuindu-se şi el.

Să nu ne mulţumim de a căuta numai propria noastră mântuire. La război, dacă un soldat nu se gândeşte decât să se scape fugind, el se va pierde şi cu el dimpreună tovarăşii. Soldatul vrednic, care se luptă pentru alţii, îi mântuie, mântuindu-se şi el. Fiindcă viaţa noastră este un război, cel mai aspru dintre războaie, războiul contra păcatului, o luptă bine întemeiată; să rămânem în rândul nostru, aşa cum ne-a poruncit împăratul nostru, gata de a lupta, gândindu-ne la mântuirea obştească, îndemnând pe cei ce stau în picioare, ridicând pe cei căzuţi.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte alese, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2002, p. 17)

De la același autor

Ultimele din categorie