Dacă vrăjmaşul te sâcâie prin gânduri reci şi nesuferite...

Vrăjmaşul diavol este lipsit cu totul de putere şi n-ar putea face nimic omului, dacă acesta nu s-ar învoi de la început să facă vreun păcat.

Îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta (Psalm 26: 14). Printre sâcâitoarele, iar uneori şi îngrozitoarele ispite ale vrăjmaşului, mângâie-te prin cuvintele Apostolului: Credincios este Dumnezeu, Care nu va lăsa pre voi să vă ispitiţi mai mult decât puteţi; ci împreună cu ispita va face şi sfârşitul (I Cor. 10: 13), repetând cât poţi de des aceste cuvinte, ca să te întăreşti. La fel, să nu iei în seamă îngrozirile deşarte, dar rele, ale vrăjmaşului, care te ameninţă cu pieirea. Chiar aceste îngroziri ale lui îţi dau nădejde că nu-ţi poate pricinui nimic, fiind acoperită de milostivirea Domnului. Dacă ar fi putut face ceva, atunci nu te-ar fi ameninţat. îngerul pocăinţei i-a spus Sfântului Ermie că vrăjmaşul diavol este lipsit cu totul de putere şi n-ar putea face nimic omului, dacă acesta nu s-ar învoi de la început să facă vreun păcat. De aceea, atunci când vrăjmaşul te sâcâie prin gânduri reci şi nesuferite, aleargă la Domnul şi roagă-te prin cuvintele psalmilor: Doamne! Izgonindu-mă acum, m-au înconjurat (Psalm 16: 11). Bucuria mea! Izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat (Psalm 31: 8). (Sfântul Cuvios Ambrozie de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 24)

Ultimele din categorie