De când este postul și la ce folosește?

Dacă mai înainte de rană erau de folos plantele, cu cât mai mult în vreme de rană? Dacă înainte de a veni războiul asupra noastră aveam nevoie de arme, cu cât mai mult acum, când suntem în toiul războaielor celor din pofte.

Sunt mulţi care zic: „Ce foloseşte postul, pentru că trăiesc în curăţie? Cine a fost mai curat decât Adam? Dar nici pe acesta nu l-a lipsit Dumnezeu de post, pentru că i-a zis Dumnezeu: Din toţi pomii din rai să mâncaţi, iar din pomul cunoştinţei binelui şi râului să nu mâncaţi (Facere 2, 16-17).

Dacă în rai postul a fost necesar, cu cât mai mult este de folos în afară de rai. Dacă mai înainte de rană erau de folos plantele, cu cât mai mult în vreme de rană? Dacă înainte de a veni războiul asupra noastră aveam nevoie de arme, cu cât mai mult acum, când suntem în toiul războaielor celor din pofte.

Să cunoaşteţi cât se mânie Dumnezeu când postul este hulit şi cât iubeşte El pe cei ce îl cinstesc. Dacă Adam n-a cinstit postul, a auzit glasul lui Dumnezeu, zicându-i: Pământ eşti şi în pământ Te vei întoarce (Facere 3, 19). Iată, deci, că au cunoscut că se mânie Dumnezeu, când huleşte cineva postul şi apoi îndată aduce moarte asupra aceluia ce nu poartă grijă de el. Să cunoaşteţi puterea postului, că el ne învaţă pe noi a ne întoarce de pe calea ce duce la moarte. Că postul i-a scos pe niniviteni din pierzare şi iarăşi la viaţă i-a adus. Aceia, neavând lege, nici ştiinţă despre Dumnezeu, singuri şi-au pus legea postului. Iar noi oare de ce lepădăm postul?

Moise şi Ilie când voiau să se apropie şi să vorbească cu Dumnezeu, alergau mai întâi la post, şi mâinile uscate de post le ridicau către Dumnezeu. Chiar şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a postit 40 de zile şi 40 de nopţi dându-ne nouă chipul de biruinţă asupra întregii puteri a diavolului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 

(Cuvinte de la Sfinții Părinți vol. I, Editura Episcopiei Romanului, 1997, p. 46)

Ultimele din categorie