De ce privești lumea într-o oglindă aburită sau spartă?

Oglinda aburită a minţii – aburită din pricina răutăţii şi a păcatului trupesc – poate să aburească şi ochiul trupesc. Şi atunci faptele vor apărea strâmbe în amândoi ochii, şi în minte, şi în ochiul trupesc, întocmai ca în oglinda spartă.

Ochiul este ochi pentru o lume, mintea este ochi pentru trei lumi. Ochiul este martorul faptelor, mintea este martorul lucrurilor, al legilor şi al adevărului.

Dacă doi ochi văd acelaşi lucru ca şi un singur ochi, de ce două minţi se ceartă în jurul aceluiaşi adevăr? Fiindcă mintea este ca o oglindă cu mult mai simţitoare decât ochiul (...), iar oglinda aburită a minţii – aburită din pricina răutăţii şi a păcatului trupesc – poate să aburească şi ochiul trupesc. Şi atunci faptele vor apărea strâmbe în amândoi ochii, şi în minte, şi în ochiul trupesc, întocmai ca în oglinda spartă.

(Sfântul Nicolae VelimiroviciÎnvățături despre bine și rău, Editura Sophia, București, 2006, p. 65)

De la același autor

Ultimele din categorie