De vei greşi doar cu un picior

Precum o pasăre, chiar dacă nu cu tot trupul, ci numai de un picior s-ar prinde într-o cursă, se află în întregime în stăpânirea celui ce a pus laţul, aşa şi noi, prin viaţă şi prin credinţa cea rea, cădem în stăpânirea diavolului.

Cel ce nu face voile lui Dumnezeu în cursa diavolului este. Că, precum o pasăre, chiar dacă nu cu tot trupul, ci numai de un picior s-ar prinde într-o cursă, se află în întregime în stăpânirea celui ce a pus laţul, aşa şi noi, prin viaţă şi prin credinţa cea rea, cădem în stăpânirea diavolului. Căci grăieşte Domnul: „Nu tot cel ce-Mi zice Mie, Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia Cerurilor”. Şi iarăşi zice: „Nu vă ştiu pe voi, depărtaţi-vă de la Mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea”. Vedeţi oare ce fel de dobândă avem dintr-o credinţă fără de fapte bune? Că şi fecioarelor tot aşa le-a zis: „Nu vă ştiu pe voi!”. Deci ce au câştigat din fecioria cea cu atâta osteneală agonisită, dacă nu vrea să le ştie pe dânsele Stăpânul? Şi mai sunt şi în alte locuri din Scriptură mulţi neosândiţi pentru credinţă, dar chinuiţi pentru viaţa lor cea rea. Dar cei ce nu păzesc poruncile aceia de tot vor pieri. Că şi fecioarele acelea, nu pentru desfrânare n-au intrat în viaţă, nici pentru beţie, nici pentru zavistie, nici pentru rea credinţă, ci numai pentru lipsa untdelemnului, ca cele ce nu făceau milostenie. Că untdelemnul milosteniei însemnează ceea ce curăţeşte tot păcatul şi apropie pe om de Dumnezeu. Că aţi auzit şi pe Însuşi Domnul zicând către cei nemilostivi: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic”. Şi nu le-a adus aminte de niciun păcat de alt fel, ci numai atât le-a zis: „Că n-aţi făcut milostenie, nici aţi hrănit pe fraţii Mei, pentru aceea nu vă ştiu pe voi”.

(Sfântul Atanasie cel Mare, Din cuvintele duhovniceşti al Sfinţilor Părinţi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 2003, p. 129)

De la același autor

Ultimele din categorie