Dreptatea triumfă şi va triumfa în veci

Dreptatea triumfă şi va triumfa în veci. Toate pătimirile şi nemăsuratele dureri ale Domnului pentru noi au fost încununate de slăvita Lui înviere din morţi.

Toate pătimirile şi nemăsuratele dureri ale Domnului pentru noi au fost încununate de slăvita Lui înviere din morţi. Moartea a fugit de Hristos, viaţa s-a împărăţit şi domneşte în vecii vecilor. Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi Sfârşitul... Cel dintâi şi Cel de pe urmă... am fost mort şi, iată, sunt viu în vecii vecilor, amin; şi am cheile iadului şi ale morţii (Apoc. 1, 8,17,18). Unde sunt cărturarii, fariseii, arhiereii, care L-au răstignit pe Hristos? Au pierit împreună cu toate cursele şi cu toată răutatea, făţărnicia, trufia, pizma lor, în timp ce Adevărul - Hristos - împărăţeşte în veci. Iată, deci, că dreptatea triumfă şi va triumfa în veci.

(Sfântul Ioan de KronstadtDespre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia, București, 2011, p. 32)

De la același autor

Ultimele din categorie