Folosul spovedaniei

Fără taina mărturisirii este cu neputinţă să pui început bun, nu poţi nici să te mântuieşti, nici să ai linişte în duhul tău. 

Oricât de mare grijă ar avea omul, totuşi arareori se întâmplă să nu-şi păteze tinereţea cu ceva. Aceste pete nu se mai curăţesc cu nimic altceva, decât prin spovedanie. Domnul Dumnezeu ne cunoaşte toate slăbiciunile şi chiar le prevede pe cele încă nefăcute. Nu are nevoie să i le amintim Lui, Celui Care pe toate le ştie. Însă, pentru folosul nostru, prin prorocul Său zice sau prezice: „spune tu mai întâi fărădelegile tale şi vei fi îndreptat”. După cum vedeţi, spovedania este foarte necesară pentru curăţirea de păcate. Fără taina mărturisirii este cu neputinţă să pui început bun, nu poţi nici să te mântuieşti, nici să ai linişte în duhul tău. De aceea şi trebuie să examinăm cele trecute şi  să le destăinuim.

(Mari stareţi ruşi: vieţile, minunile, îndrumările duhovniceşti – Din învăţăturile duhovniceşti ale Cuviosului Stareţ Antonie de la Optina, vol. I, trad. din limba rusă: dr. Gheorghe Zapotinschi, Editura Sophia, 2008, p. 522)

Ultimele din categorie