Hristos a ales cele mai smerite şi mai lepădate ale lumii, ca să ruşineze pe cele slăvite şi bogate ale oamenilor

Mântuitorul nostru, cât a purtat trup, a ales cele mai smerite şi mai lepădate ale lumii, ca să ruşineze pe cele slăvite şi bogate ale oamenilor. Pentru aceasta S-a născut în peşteră şi în iesle S-a culcat, S-a numit fiul lemnarului, nazarinean S-a chemat.

Mântuitorul nostru, cât a purtat trup, a ales cele mai smerite şi mai lepădate ale lumii, ca să ruşineze pe cele slăvite şi bogate ale oamenilor. Pentru aceasta S-a născut în peşteră şi în iesle S-a culcat, S-a numit fiul lemnarului, nazarinean S-a chemat, în haină a fost îmbrăcat, pe jos a umblat şi S-a ostenit, cu pietre de iudei a fost lovit defăimat, legat, răstignit şi împuns cu suliţa în coaste, a murit şi apoi a înviat, ca să ne încredinţeze pe noi să suferim toate acestea, şi să ne încununăm în împărăţia cerurilor în Hristos Domnul nostru, Căruia se cade slava şi puterea împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea și în vecii vecilor. Amin. 

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura  Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 83)

De la același autor

Ultimele din categorie