Hristos este har şi iubire veşnică

Iubirea este de neînfrânt, copii împărăteşti, izvorul său este în ceruri, împărăţia sa este eternă, umbra sa este pe pământ şi lipseşte din iad.

Iubirea este de neînfrânt, copii împărăteşti, izvorul său este în ceruri, împărăţia sa este eternă, umbra sa este pe pământ şi lipseşte din iad. Vai, ce puternică este această umbră!

Dar iubirea adevărată, iubirea ce pâlpâie în inima eternei paternităţi şi eternei filiaţii a lui Dumnezeu, iubirea pe care Hristos a adus-o pe pământ - această iubire este atotputernică.

Puterea acestei iubiri este incomparabilă, nemăsurată şi nemărginită. Pământul ar fi explodat dacă Hristos nu s-ar fi ridicat din el. Pământul nu e în stare să-L ţină înăuntrul său. Aceasta este puterea iubirii cereşti eterne şi adevărate. Forţa iubirii nu poate fi descrisă. Cu forţa acestei iubiri arzânde, împăratul cerurilor a vizitat pământul, a suportat toate umilirile şi torturile şi în final a înviat.

Prin forţa sa sunt vindecate infirmităţile, sunt alungaţi demonii, sunt tratate bolile, sunt liniştite furtunile şi întreaga natură este forţată să se supună. Această iubire este în întregime făcătoare de minuni şi oriunde apare, în orice loc şi în orice timp, ea face miracole.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului lui Dumnezeu, tradusă de Diana Potlog, Editura Apologeticum, Bucureşti, 2006, p. 29)

De la același autor

Ultimele din categorie