Hristos este un imigrant în istoria omenirii

Pentru astfel de îndatoriri a fost nevoie de un „imigrant”, și anume de Imigrantul la picioarele Căruia întregul cosmos se pleacă, moale ca și lutul sub picioarele olarului.

Hristos nu este rodul niciunei evoluții, ci a imigrat în focul vieții pământești așa cum este din veșnicie. A imigrat pe Pământ Hristos, Dumnezeu împuns de săgețile tuturor păcatelor omenești de la Adam, ca să împlinească trei îndatoriri: să arate oamenilor că toate săgețile păcatelor lor L-au lovit pe Dumnezeu și că Dumnezeu, cu negrăita Sa dragoste, le-a luat asupră-Și dintru bun început; să ierte păcatele, adică să-Și smulgă săgețile din inimă, să le sfărâme și să le nimicească; să nimicească moartea, prin nimicirea păcatului.

Pământul n-a fost în stare să dea un viteaz pentru astfel de îndatoriri. Nu numai neamul omenesc, dar nici întregul cosmos, ba nici amândouă împreună, nu au putere să împlinească astfel de îndatoriri! Pentru astfel de îndatoriri a fost nevoie de un „imigrant”, și anume de Imigrantul la picioarele Căruia întregul cosmos se pleacă, moale ca și lutul sub picioarele olarului.

(Sfântul Nicolae VelimiroviciGânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 124)

De la același autor

Ultimele din categorie