Hristos este Veşnica Tinereţe

Să nu lăsăm ca în loc să devină bătrânii precum copiii, bătrânii să facă din copii bătrâni – şi astfel, nici ei nu intră în Împărăţia lui Hristos, nici pe copii nu-i lasă să intre. 

Aşadar, lăsaţi-i pe copii să vină la Hristos şi lăsaţi-i pe bătrâni să vină la copii. În prezenţa lui Hristos, cel mai mare Prieten al lor, copiii nu numai că vor învăţa, ci vor şi prinde putere harică duhovnicească aşa încât copiii să poată săvârşi ceea ce învaţă. Hristos este Veşnica Tinereţe. Această Veşnică Tinereţe îi cheamă pe copii ca să le dăruiască putere, aşa încât să nu îmbătrânească duhovniceşte, ci să rămână veşnic tineri, ageri şi bucuroşi. Într-un cuvânt, înţelepciunea educaţiei lui Hristos aici este: copiii să rămână pururi copii şi să nu se prefacă în bătrâni.

Împotriva acestei înţelepciuni stă educaţia şcolară, scolastică, ce prin puterea sa tinde să facă din copii bătrâni în timpul cel mai scurt, să le dea ca exemplu bătrâni, să le insufle gândire şi pricepere bătrânească, să le zbârcească inimile cu scepticismul şi pesimismul bătrânilor. În loc să devină bătrânii precum copiii, bătrânii fac din copii bătrâni – şi astfel, nici ei nu intră în Împărăţia lui Hristos, nici pe copii nu-i lasă să intre. De aici, pretutindeni în Europa plângeri că tineretul e disperat. Hristos să binecuvânteze şi să întinerească tineretul european!

(Episcopul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, volumul 2, Editura Sophia, Bucureşti, 2003, pp. 181-182)

De la același autor

Ultimele din categorie