Iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi daţi împrumut, nimic nădăjduind!

„Şi de daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi a lua, ce dar este vouă? Că şi păcătoşii dau păcătoşilor împrumut, ca să ia întocmai...”

Împrumută aşa cum îndeamnă porunca iubitoare de oameni a dreptului Legiuitor Care spune: „Şi de daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi a lua, ce dar este vouă? Că şi păcătoşii dau păcătoşilor împrumut, ca să ia întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi împrumut, nimic nădăjduind, şi va fi plata voastră multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; că El este bun spre cei nemulţumitori şi spre cei răi. Deci, fiţi milostivi precum şi Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6, 34-36).

(Sfântul Maxim Grecul, Viaţa şi cuvinte de folos, Traducere de Florentina Cristea, Editura Bunavestire, Galaţi, 2002, p. 62)

De la același autor

Ultimele din categorie