Model de feciorie

Fecioria ne propune ca model al ei viaţa Maicii Domnului, în care, ca într-o oglindă, fecioria îşi priveşte frumuseţea ei şi virtuţile exemplare.

Aşadar deci fecioria ne propune ca model al ei, viaţa Mariei, în care ca într-o oglindă fecioria îşi priveşte frumuseţea ei şi virtuţile exemplare. Maria a fost fecioară nu doar cu trupul ci şi cu mintea, printr-o dragoste sinceră unde nu este loc nici pentru făţărnicie nici pentru falsitate... Smerită la inimă, atentă, tăcută, iubitoare de citire a Sfintelor Scripturi nu îşi punea nădejdea în bogăţiile trecătoare ci în rugăciunile săracilor. Nu ieşea afară decât pentru a merge la templu şi atunci însoţită de părinţi sau cunoscuţi.

(Sfântul Ambrozie al Milanului, Despre fecioare, 2, 6, apud. Stefano de Fiores, Maria, Mama lui Iisus, Salamanca, 2002, p. 160)

De la același autor

Ultimele din categorie