Noi am accepta să fim pedepsiți fără vină?

Noi, ca nişte nemulţumitori şi fără de minte, am călcat porunca lui Dumnezeu şi ne-am depărtat de Dânsul. Dar El iarăşi, ca un milostiv ce este, nu ne-a părăsit, ci a venit, căutându-ne, şi a suferit pentru noi ocări, bătăi și moarte fără de vină.

Dumnezeu, numai din nemărginita Sa bunătate fiind pornit, ne-a zidit după chipul şi asemănarea Lui, ne-a dat minte cerească, ca să deosebim binele de rău. Noi, însă, ca nişte nemulţumitori şi fără de minte, am călcat porunca Lui cea sfântă şi ne-am depărtat de Dânsul. Dar El iarăşi, ca un milostiv ce este, nu ne-a părăsit, ci a venit, căutându-ne, şi a suferit pentru noi ocări şi bătăi. Chiar moarte fără vină a pătimit şi ne-a răscumpărat cu cinstitul Său Sânge din robia diavolului şi din iadul cel veşnic. Apoi ne-a suit la Cer, la patria noastră, la Împărăţia Cerurilor, adică acolo unde este şi El. 

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 96)

De la același autor

Ultimele din categorie